Background cát thạch anh
icon
Hotline 24/7
Liên hệ đặt hàng: 091.702.1858

ISO 9001-2008

3/31/2017 3:13:12 PM

Năm 2015 với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng - ISSQ và Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Cộng nghệ Công ty TNHH Apuwa Việt Nam đã tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.  

ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) 


Lịch sử về ISO:

 • ISO được thành lập năm 1947
 • Trụ sở tại Geneva
 • Được áp dụng hơn 150 nước
 • Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp   hành ISO

ISO 9000 là gì ?

 • Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
 • Đưa ra các nguyên tắc về quản lý
 • Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến
 • Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng
 • Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ
 •  
 • Máy lọc nước apuwa

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

1.     ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

2.     ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu

3.     ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng  - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

4.     ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

 Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000:

 

Phiên bản

năm 1994

Phiên bản

năm 2000

Phiên bản

năm 2008

Tên tiêu chuẩn

ISO 9000:1994

ISO 9000: 2000

ISO 9000: 2005

HTQLCL – Cơ sở & từ vựng

ISO 9001: 1994

ISO 9001: 2000

(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)

ISO 9001: 2008

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu

ISO 9002: 1994

ISO 9003: 1994

ISO 9004: 1994

ISO 9004: 2000

Chưa có thay đổi

HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến

ISO 10011: 1990/1

ISO 19011: 2002

Chưa có thay đổi

Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường

  

Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?

Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.

Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.

Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

Máy lọc nước Apuwa

 

 

Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008:

1. Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ: Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty 
2. Trách nhiệm của lãnh đạo:
- Cam kết của lãnh đạo 
- Định hướng bởi khách hàng 
- Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
- Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
- Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ 
- Tiến hành xem xét của lãnh đạo 
3. Quản lý nguồn lực
- Cung cấp nguồn lực 
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Cơ sở hạ tầng
- Môi trường làm việc

4. Tạo sản phẩm 
- Hoạch định sản phẩm
- Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng 
- Kiểm soát thiết kế
- Kiểm soát mua hàng
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
- Kiểm soát thiết bị đo lường

5. Đo lường phân tích và cải tiến:
- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
- Đánh giá nội bộ
- Theo dõi và đo lường các quá trình
- Theo dõi và đo lường sản phẩm
- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
- Phân tích dữ liệu
- Hành động khắc phục
- Hành động phòng ngừa

 

Share    

Copyright © 2016 WWW.CATTHACHANH.VN 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH APUWA VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Bắc Cầu Dừa, Quốc lộ 1A , xã Xuân Lâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3611.556;    - Di động: 091.702.1858        - Email: apuwaco@gmail.com

Văn phòng Miền Nam: 98/12A Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Q Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh:  Điện thoại: 093.1353.858

© 2016 catthachanh.vn. All rights reserved.